Alihankinta- kolumni

Ajankohtaisia ajatuksia Suomen teollisuudesta ja taloudesta

Page 2 of 4

Toyota, Lean ja toimitusketju

Lean perustuu hyvin pitkälle Toyotan kehittämään Toyota Production System-johtamisfilosofiaan (TPS). Tiukan määritelmän mukaan TPS-filosofiassa korostuu prosessin ja tuotteen laadun parantaminen hukkaa eliminoimalla ja tahtiaikaa lyhentämällä tuottaen samalla oikeita tuotteita oikea-aikaisesti. Leanin yhteydessä taasen puhutaan hyvin yleisesti jatkuvasta parantamisesta, joka tähtää tehokkuuden nostamiseen ja kustannuksien laskuun. Tosin Leanin tulkintoja ja määritelmiä on monia.

Lue lisää

AlihankintaHEAT luo uutta liiketoimintaa

Miksi AlihankintaHEAT on toteutettu Tampereen Alihankinta-messuille? Syy on yksinkertainen – kaikki ovat näillä messuilla ja nyt on aika todella löytää uutta potkua yritystoimintaan! Perinteiset vahvat toimialamme eivät enää luo yksistään Suomelle riittävää määrää työpaikkoja ja hyvinvointia. Tarvitaan aivan uudenlaisia oivalluksia ja niitä ei tehdä pölyttyneissä toimistohuoneissa. Ne tehdään yhdessä luovien ihmisten kanssa. Ja messuilla tapaa runsaasti luovia ihmisiä.

Lue lisää

Aitoa kumppanuutta etsimässä

Lean-filosofian menestyksellinen käyttöönotto edellyttää vahvaa, aitoa sitoutumista muutokseen. Sitkeyttä yrittää aina uudelleen, kun asiat menivätkin toisin kuin oli suunniteltu. Johtajuuden ja yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kulttuurin todellinen muutos on aina vaatinut muutoksia myös tavoissa toimia. Mitä uutta lean-filosofian soveltaminen käytäntöön tarvitsee onnistuakseen?

Lue lisää

Sandvik panostaa turvallisuuteen, asiakaspalveluun ja osaamisen kehittämiseen

Sandvikin tarjonta ja teknologia ovat maanalaisen urakointi- ja kaivosteollisuuden huippua. Olemme johtava laite- ja palveluiden toimittaja, mutta nykyisessä markkina- ja taloustilanteessa se ei pelkästään riitä. Liiketoiminnan ennakointiin ja resursointiin tarvitaan entistä tulevaisuuspainotteisempi lähestymistapa. Parempi tuottavuus, parempi asiakaspalvelu, turvallisuus, tehokas yhteistoiminta yhtenä tiiminä, strateginen ketteryys sekä organisaation tehostaminen ovat myös painopistealueinamme.

Lue lisää

Alihankinta-messuja lähes 30 vuotta – teollisuus tarvitsee kohtaamisia

Lähes 30 vuotta on kulunut ensimmäisestä Tampereen Alihankinta 88 -messutapahtumasta. Messut saivat heti ensimmäisenä vuonna hyvän suosion näytteilleasettajien ja kävijöiden keskuudessa, kiitos hyvin organisoidun markkinoinnin ansiosta. Oli oikea valinta saada toimialaliitot eli Kumi-, Muovi- ja Metalliteollisuus vahvasti mukaan järjestelyihin ja markkinointiin. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani olla mukana näyttelytoimikunnassa lähes alusta asti, ja viimeiset 17 vuotta sen puheenjohtajana. Meconet Oy on osallistunut jokaisille Alihankinta-messuille. Tampereen Alihankinta-messut on päämarkkinointitapahtuma yhtiöllemme kotimaan markkinoilla.

Lue lisää

Miksi Lean-hankkeet liian usein epäonnistuvat?

Onko Lean-johtamisfilosofia tuhoon tuomittu?

Lean-johtamisfilosofian esimerkkiyritys Toyota koki vakavan syytöksen ja epäilyn jarruongelmista vuonna 2009. Tämän jälkeen on julkisesti pohdittu, onko Lean todella toimiva johtamisfilosofia? Tätä mielikuvaa vahvisti myös Industrial Weekin (The IndustryWeek/MPI Census of Manufacturers) kaksi tutkimusta, joista ensimmäinen julkaistiin marraskuussa 2007. Siinä havaittiin, että 70 % amerikkalaisista tehtaista käyttää Leania kehittämismetodologianaan. Vuonna 2008 samainen Industrial Week suoritti laajan kyselytutkimuksen. Siinä havaittiin, että USA:ssa vain 2 % yrityksistä saavutti täysin Lean-hankkeelta odotetut tulokset. Eli yritykset käyttävät Leania valtavasti, mutta silti 98 % hankkeista epäonnistuu enemmän tai vähemmän. Miksi? Onko syynä Lean-johtamisfilosofia vai kenties sen väärä soveltaminen?

Lue lisää

Digitalisaatio – enemmän mahdollisuuksia, vähemmän hypeä

Digitalisaatio on tällä hetkellä kaikkien huulilla ja jokaisen yrityksen agendalla – ja hyvä niin. Se on myös tämän vuoden Alihankinta-messujen toinen pääteema johtamisen ohella. Suomalaiset yritykset tulevat pärjäämään globaalissa kilpailussa, jos ne osaavat hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ketterästi. Parhaimmillaan digitalisaatio tekee mahdolliseksi sen, että pienestäkin yrityksestä voi tulla aiempaa nopeammin todella merkittävä kansainvälinen yritys. Ja jo valmiiksi suuri kansainvälinen yritys voi löytää aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joka tapauksessa tässä kehityskulussa joku menettää ja joku voittaa, mutta ketkä onnistuvat tekemään merkittävää liiketoimintaa digitalisaation arvoketjussa?

Lue lisää

Sujuvoittamalla kohti menestystä

Vuoden 2016 Alihankinta-messujen toiseksi pääteemaksi valittua johtamista on nykyisin vaikea käsitellä viittaamatta lean-johtamiseen tavalla tai toisella. Tuo Toyotan luoma, ja sittemmin lean-johtamisena tunnettu toimintatapa on levittäytynyt laajalti eri toimialoille, joista valtaosa ei liity autojen valmistukseen millään tavalla.

Lue lisää

Teollisuusyrityksen markkinointi kuntoon

Teollisuusyrityksen markkinointi on ensisijaisesti uusien asiakkaiden houkuttelemista. Asiakkuudet syntyvät kolmen tekijän kautta: 1) Uuden asiakkaan on tultava tietoiseksi tarjoajasta eli on luotava tietoisuutta kohdemarkkinoilla, 2) on kyettävä herättämään asiakkaan mielenkiinto tarjoajan tuotteita ja palveluita kohtaan sekä 3) voittamaan asiakkaan luottamus – ilman luottamusta ei asiakassuhteita synny. Näin toimien teollisuusyrityksen markkinointi ja myynti integroituvat yhdeksi toiminnoksi, jonka päätehtävät ovat a) asiakkuuksien synnyttäminen tarjoamalla ylivertaista arvoa asiakkaalle sekä b) nykyisten asiakkaiden säilyttäminen ja asiakkuuksien arvon kehittäminen. Pääkäsite tässä kaikessa on siis asiakkuus, ei markkinointi tai myynti sinällään. Yleensä tämä prosessi toimii, mikäli teollisuusyrityksen arvotarjooma eli lyhykäisyydessään tarjooman hinta-laatusuhde on asiakkaan näkökulmasta ylivertainen kilpailijoihin nähden.

Lue lisää

Valloita oikea

Viimeisiä sekunteja viedään. Lätty liukuu omille. Peppu kohoaa penkistä. Backhand, forehand, pum-pum-pum – ja laatta häkkiin, kuten Tami sanoisi. Sitten nousee katto. Poika saunoo, tyttö saunoo, kaikki saunoo. Hetkittäin vakavoidutaan, käydään vasemman aivolohkon puolella ja kehutaan pakkien peluuttamista, viisikkopeliä ja järkeviä hankintoja hyökkäyspäähän. Sitten torille, töttöröö!

Lue lisää

« Older posts Newer posts »