Jyrki Vuorinen toimii professorina Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laitoksella ja dekaanina teknisten tieteiden tiedekunnassa. Materiaaliopin laitos toimii tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa. Valtakunnallisesti TTY:n materiaaliopin laitos on merkittävin alan diplomi-insinöörien kouluttaja.

www.tut.fi.