Heikki Karjaluoto on markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen professuurinsa alana on kuluttajakäyttäytyminen ja uusiin teknologioihin perustuva markkinointiviestintä. Hän toimii lisäksi digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen asiantuntijayrityksen (Omega Research Oy) toimitusjohtajana sekä kahden muun pk-yrityksen hallituksessa. Karjaluoto on Digitaalisen markkinoinnin tutkimusryhmän johtaja.