Lean perustuu hyvin pitkälle Toyotan kehittämään Toyota Production System-johtamisfilosofiaan (TPS). Tiukan määritelmän mukaan TPS-filosofiassa korostuu prosessin ja tuotteen laadun parantaminen hukkaa eliminoimalla ja tahtiaikaa lyhentämällä tuottaen samalla oikeita tuotteita oikea-aikaisesti. Leanin yhteydessä taasen puhutaan hyvin yleisesti jatkuvasta parantamisesta, joka tähtää tehokkuuden nostamiseen ja kustannuksien laskuun. Tosin Leanin tulkintoja ja määritelmiä on monia.

Lue lisää